Ajuntament de Barcelona
Castellano
CATÀLEG INTERACTIU
Districte
A QUI S'ADREÇA
Grups a qui s'adreça
Edats
PRESTACIONS QUE OFEREIX EL SERVEI
Informació, orientació i atenció social
Servei d'atenció urgent
Servei d'atenció o demandes ciutadans/es
Suport jurídic
Suport mèdic
Suport psicològic
TIPUS DE SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL
Acolliment Residencial Temporal de Primera Acollida
Acolliment Residencial mínim requeriment (atencions bàsiques)
Acolliment Residencial d'inserció
Servei d'habitatges d'inclusió amb suport socio-educatiu
SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL
Allotjament
Alimentació
Sopar
Dinar
Esmorzar
Atenció i seguiment social
Suport mèdic
Servei higiènic, rober i bugaderia
Activitats de relació i/o ocupacionals
Cura o acceptació d'animals de companyia
Consigna
Servei de comunicació
SERVEIS D'ACOLLIMENT DIURN / CENTRE DE DIA
Activitats obertes (Punt de trobada)
TV
Jocs de taula
Biblioteca
Altres
Activitats Programades
Tallers / Cursos
Grups d'autoajuda
Sortides
Servei de suport mèdic
Atenció sanitària
Farmaciola
Control i seguiment de medicació
SERVEIS D'HIGIENE
Dutxa
Bugaderia
Bugaderia personalitzada
Canvi de roba
SERVEI D'ALIMENTACIÓ
Esmorzars
Dinars
Sopars
Lliurament de menjar
Tiquets per Restaurant
SERVEI DE CONSIGNA
Obert a tota la població sense sostre
Exclusiu per persones sense sostre en seguiment social
SERVEI DE COMUNICACIÓ
Correspondència
Telefonia
SERVEIS DE SUPORT SOCIO-LABORAL
Informació i derivació a serveis ja existents d'altres entitats (p.ex. borsa de treball, cursos d'informació, etc...)
Programes propis de l'entitat
Borsa de treball
Informació i orientació
Cursos i tallers
SERVEI D'ACCES A L'HABITATGE
Informació i derivació a serveis d'altres entitats i/o adminstracions (Suport a l'habitatge, Patronat,...)
Recerca de llar per compra pròpia de l'usuari/a
Programes específics de l'entitat
Borsa d'habitatge
Acompanyament per adquisició d'un habitatge
SERVEI DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES
Pròpies de l'entitat
Accés a prestacions econòmiques regulades (PNC, PIRMI,...)Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre de BCN

© Ajuntament de Barcelona 2010